Wednesday, 5 October 2011

langkah langkah untuk mengatasi jenayah

Jenayah ialah seseorang yang tidak bertanggungjawab terhadap individu,masyarakat dan negara.Jadi kita hendaklah membanteras jenayah.karangan ini dipetik daripada www.pengajianam2u.foromotion.net.com.Langkah-langkah Untuk Mengatasi Jenayah
1. Kerjasama antara negara serta secara global.
- Memperkenalkan dan menjalankan rancangan membanteras penjenayah siber.
- kerajaan-kerajaan negara Asia Tenggara memberi amaran kepada penjenayah siber dan mengumumkan rancangan ini melalui
Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
- berkongsi maklumat-maklumat dalam keselamatan komputerdan membentuk unit jenayah siber.
- menteri-menteri telekomunikasi ASEAN berkerjasama untuk menentukan standard ujian peralatan telekomunikasi yang boleh
dilaksanakan dengan pantas dengan kos yang rendah.

2. menjejaki penjenayah dengan forensik komputer.
- melatih lebih forensik komputer.
- forensik komputer digunakan dalam penyiasatan, analisis untuk mendapatkan bukti-bukti jenayahdan kemukakan kepada kekuatan
undang- undang.

3. Kerjasama antara kerajaan dengan syarikat serta pengguna internet.
- syarikat yang ingin memulakan e-commerce perlu melakukan langkah-langkah keselamatan terdahulu dan berkongsi masalah
pencerobohan dan penggodaman dengan kerajaan.
- pengguna internet juga boleh berkongsi pengetahuan atau memberi cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan tahap teknik
forensik komputer.

No comments:

Post a Comment